CORONA OG HUSOKKUPASJON

Husokkupasjon er en plage i store deler av Spania. En ny bølge av dette fenomenet oppleves over hele landet midt i coronakrisen.

Mange ønsker å finne en løsning på dette problemet som påvirker samfunnet på en negativ måte. Det rokker ved de grunnleggende rettigheter til eiendom, og påfører eierne mye skade. Mange jobber med å få til en lovendring som kan beskytte eiere av boliger mot okkupasjon, som i utgangspunktet alltid vil være en ulovlig handling, og sørge for at politiet bidrar til at lovlig tilstand gjenopprettes.

Av den spanske grunnloven følger på den ene siden retten til eiendom og på den andre retten til ukrenkelighet av hjemmet. Problemet er at for at det skal være ukrenkelighet til hjemmet er det en forutsetning at det er et hjem, og det skilles ikke på hvordan dette “hjemmet” er skaffet.

I utgangspunktet kan du ikke skaffe deg en boligadresse eller en annen rettighet som kommer fra en forbrytelse. Ingen kriminell handling kan skape en rettighet. Å sparke opp en dør til en bolig skal derfor ikke medføre at du får en adresse. Men hva med muligheten for eieren til å få deg utkastet?

Rent juridisk virker det meningsløst at det nesten er umulig, i hvert fall svært tidkrevende, å få kastet ut noen som ulovlig har okkupert en bolig. Men slik er situasjonen, så det er forståelig av mange ønsker en lovgivningsreform som eliminerer muligheten for å sikre seg en bolig ved okkupasjon.

De største byene i Spania gjennomgår nå en tøff periode med husokkupasjon. Hvorfor?

Det kan nesten sies å være logisk. En statsadministrasjon som ikke reagerer på forbrytelser, skaper et rom for straffrihet som tiltrekker seg både voldelige enkeltpersoner og kriminelle grupper. Denne følelsen av straffrihet har ført til økt kriminalitet, og mange okkuperte “hjem” benyttes av mennesker som for eksempel  selger narkotika.

Og alt dette medfører enorme skader, spesielt for den enkelte som kan få sin eiendom ødelagt og som samtidig må de fortsette å betale skatt og strøm/vann. De som er utsatt for dette opplever det som urettferdig og føler seg hjelpesløse.  Politiet beskytter dem ikke og domstolen arbeider sakte. 


Har covid-19-pandemien noe med det å gjøre?

Pandemien har åpenbart hatt betydning, fordi helsekrisen har ført til at befolkningen over en lang periode har måttet holde seg inne i hjemmene sine. Dette har medført at turister har holdt seg borte og mange boligeiere ikke har kunnet ta vare på sitt andre hjem eller overvåke det. Dermed har “dørene” vært åpne for okkupasjon av boligen.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *