Kansellering av straff når du melder utenlandske eiendeler etter tidsfristen

Fast eiendom, bankkontoer eller andre investeringsprodukter i utlandet verdsatt
til mer enn 50 000 euro, må meldes av eier som er bosatt i Spania ved bruk av
«Modelo 720´´dokumentet.

Innlevering av meldingen om eiendeler i utlandet etter fristen kan føre til
straffer/bøter. Men nylig har en del straffer begynt å bli kansellerte av
domstolene.

Når skatteetaten bestemmer seg for å pålegge en sanksjon, må den bevise
skattebetalers skyld. Det er ikke nok med bare å dokumentere at dokumentet er
levert etter fristen. Det må bevises at skattebetalers handling har vært uaktsom
og inntil det er bevist, er han å anse som uskyldig.

På samme måte har spansk Høyesterett bekreftet at statskassen er forpliktet til
å anta skattebetalers uskyld, og ikke vedkommendes skyld.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.