Personvernregler

INFORMASJON I FØLGE SPANISK LOV 34/2002, 11. JULI, OM TJENESTER AV INFORMASJONSAMFUNDET OG E-HANDEL (PERSONVERNREGLER)

I samsvar med bestemmelsene i « artikkel 10 i lov 34/2002 av 11. juli om tjenester av informasjonssamfunnet og elektronisk handel (heretter LSSI-CE)», er informasjonen rettet mot klient og offentlige organer følgende:

NAVN: LEX ASESORES SPANIA, S.L.
NIF / ID: B76265032
AKTIVITET: Internasjonal lov

REGISTRERT KONTOR:
C / JUAN REJON, Nº67-5ª PLANTA, 35008 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas) – SPANIA
TELEFON: (+34) 675 62 04 04
E-POST: lexspain@lexspain.com
WEBSIDE: www.lexspain.com

INFORMASJON I OVERENSSTEMMELSE MED SPANSK LOV OM PERSONERS DATABESKYTTELSE

Informasjonsprinsipp

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 5 i spansk lov 15/1999 av 13. desember om beskyttelse av personopplysninger (heretter LOPD), informerer vi deg om at dataene du har gitt gjennom skjemaene på vår nettside eller på en annen måte under din kontakt med oss , vil bli gjenstand for behandling i LEX ASESORES SPAIN SL-filene, i henhold til lov
I samsvar med bestemmelsene i ovennevnte LOPD og lov 34/2002 av 11. juli om tjenester av informasjonssamfunnet og elektronisk handel (i det følgende LSSI-CE), informerer vi deg om at dataene dine kan brukes til å sende deg informasjon relatert til vårt selskap via telefon, vanlig post, faks, e-post eller tilsvarende elektroniske kommunikasjonsmidler.

På samme måte informerer vi deg om at dataene dine vil bli benyttet i alle tilfeller hvor det er nødvendig for ivaretakelsen av vårt oppdrag eller i henhold til lov og spesielt : a) Av kontrollhensyn; B) Av lovbestemt plikt.

Samtykkeprinsipp

Samtykket til bruk av dine data i i henhold til forrige avsnitt gis ved å fylle ut de aktuelle data på vår nettside.
KRAV TIL DATA
Det er obligatorisk å fylle ut feltene i skjemaet på vår nettside. Dersom dette avslås kan vi unnlate å utføre de etterspurte tjenester.

DATAKVALITET

Mottakeren av tjenesten er alene ansvarlig for innholdet av de oppgitte dataene. LEX ASESORES SPANIA S.L. handler I god tro som en ren tjenesteleverandør.
I tilfelle mottaker av tjenesten gir falsk informasjon eller informasjon tilhørende tredjepart uten deres samtykke, vil vedkommende personlig svare for LEX ASESORES SPAIN SL, de berørte og offentlige myndigheter.
LEX ASESORES SPANIA S.L. beholder ikke data fra personer under 14 år. I tilfelle en person under 14 år gir opplysninger gjennom skjemaene på vår nettside eller på annen måte, vil de umiddelbart bli ødelagt så snart forholdet blir oppdaget
For å overholde bestemmelsene i artikkel 4.3 i LOPD forplikter tjenestemottakeren seg til å meddele til LEX ASESORES SPANIA S.L. endringet i tidligere oppgitte data, slik at de er korrekte til enhver tid.

DATASIKKERHETSPRINSIPP

LEX ASESORES SPANIA S.L. forplikter seg til å overholde sin taushetsplikt med hensyn til personopplysninger, garanterer sikkerheten til personopplysninger og endringer, tap eller uautorisert tilgang i henhold til: Tittel VIII i kongelig dekret 1720/2007 av 21. desember, som godkjenner forskriftene i spansk lov 15/1999, 13. desember om beskyttelse av personopplysninger.

Benyttelse av rettigheter:

I samsvar med bestemmelsene i LOPD og Royal Decree 1720/2007, den 21. desember, som godkjenner forskriftene iht loven, kan mottaker av tjenesten til enhver tid benytte sin rett til tilgang, rettelse og kansellering av oppdraget , og samtidig vedlegge en kopi av hans eller hennes DNI.

ANSVARLIG FOR FILEN ELLER BEHANDLINGEN

Den ansvarlige for filen eller behandlingen er LEX ASESORES SPANIA S.L., med adresse for meldinger C / JUAN REJON, Nº67-5ª PLANTA, 35008 – Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).