Vil du reaktivere et inaktivt selskap i Spania?

Ta kontakt med Skatteadministrasjonen om oppdatering av selskapsstatus.