Oppføringer av Lex Spain

Juridisk Notat om Dyrevelferd i Spania

Dyrevelferd er en ufravikelig del av et sivilisert samfunn, og det er vår moralske og juridiske plikt å sikre at dyr behandles med respekt og omsorg. I Spania har det vært betydelige fremskritt i å styrke og håndheve lover og forskrifter som beskytter dyrene, men det er fortsatt mye arbeid som må gjøres for å […]

KJØP AV BOLIG 2021?

Mange forventer at interessen (og prisen) for kjøp av bolig vil eksplodere når pandemien kommer under kontroll og reiserestriksjonene opphører. Starten på nyåret indikerer allerede økt interesse. Våre medarbeidere holder fokus på utviklingen og kjenner lokale forhold, slik at vi kan gi råd som er helt sentrale for ditt valg av bolig. 1. Valg av […]

CORONA OG HUSOKKUPASJON

Husokkupasjon er en plage i store deler av Spania. En ny bølge av dette fenomenet oppleves over hele landet midt i coronakrisen. Mange ønsker å finne en løsning på dette problemet som påvirker samfunnet på en negativ måte. Det rokker ved de grunnleggende rettigheter til eiendom, og påfører eierne mye skade. Mange jobber med å […]

TILBUDET PÅ UTLEIEBOLIGER HAR EKSPLODERT

Vi har nå flere tilbud enn noensinne på utleieboliger. Antall utleieboliger har totalt i Spania vokst med ca 64% siden pandemien startet. Forklaringen kan hovedsakelig tilskrives stoppen i turisttrafikken som følge av pandemien og følgelig mindre etterspørsel etter boliger. I markeder med liten turisme har tilbudet ikke økt betydelig. Økningen av utleieboliger har vært bemerkelsesverdig […]

BOLIGSALGET UNDER CORONA-PANDEMIEN

Kanariøyene 64% redusert omsetning, prisfall 3,8% Månedene med covid-19-pandemien ble et vendepunkt for boligsalget, som opplevde en markert nedgang. Dette bekreftes av regionale data publisert av notarius publicus. Omsetningen falt i hele Spania i andre kvartal, og opptil fem regioner registrerte en kollaps på mer enn 50%: Kanariøyene (-64%), Balearene (-56,9%), Comunidad Valenciana (-54,7%), Extremadura […]

LAVERE PRISER PÅ EIENDOM OG STØRRE TILBUD ENN NORMALT

Prognosene for salg og utleie av boliger møter denne sommeren med et prisfall i begge markedene, etter den verste av coronavirus-krisen, men etterspørselen vil øke, ifølge Real Estate Sensitivity Survey (ESI) utarbeidet av idealista. Eiendomsbransjen er forsiktig optimistisk, etter at markedet nå har åpnet seg etter å ha vært helt stengt under coronavirus-pandemien. I løpet […]

UNNTAKSTILSTAND OG BOLIGSALG

Fra den spanske regjeringen erklærte unntakstilstanden i Spania den 15. Mars, har økonomien i landet blitt sterkt svekket. Eiendomsmeglerfirmaer har også merket dette. De firmaene som er digitalisert vil få det lettere enn de som opererer på en mer tradisjonell måte. Alle oppdrag er nå satt på vent, unntatt hastesaker. Firmaene ber regjeringen å iverksette […]

PRISER PÅ BOLIGER I SPANIA

Ut fra de ferskeste tall er den dyreste/mest eksklusive kommunen i Spania en øy. På øya Formentera (liten øy 30 min med bår fra Ibiza) ber selgerne om den den høyeste m2 prisen med et gjennomsnitt på 7.401 euro / m2, ifølge en studie av Spanias eiendomsmarked. Deretter følger de fem neste kommunene med fire […]

ULOVLIGE BESTEMMELSER I LEIEKONTRAKTEN

For å unngå problemer med leiekontrakten, anbefales det å gå igjennom den med en advokat. På denne måten kan man være trygg på at kontrakten ikke inneholder ulovlige bestemmelser. Noen eksempler: -Kontraktens varighet kan aldri være under 5 år hvis leietaker er en fysisk person, eller 7 år hvis det er en juridisk person. -Selv […]