Aktuelle juridiske nyheter

Juridisk rådgivning, nyttig informasjon, spanske regler, kjøp og salg eiendom i Spania.

Hvordan avslutte leieavtalen

Ved ikke tidsbegrensede leieforhold er det viktig at leietaker sier opp skriftlig og at begge parter signerer. I oppsigelsen må det nevnes flere punkter, som dato for overlevering av nøklene, navnet på leietaker og signaturen til utleier påføres. I tilfelle det foreligger skyldig husleie må angis når den betales.

Hvorfor er det så viktig å signere en kontrakt for å avslutte leieforholdet? Fordi utleier kan nekte å godta oppsigelsen og begge parter kan ende opp i domstolene. Det er mulig at leietaker avslutter leieavtalen ved overlevering av nøkler eller bare forlater huset, men utleier kan nekte å godta dette og leietakeren risikerer å måtte betale leien til den dagen dommeren erklærer kontrakten avsluttet.

Det spanske eiendomsmarkedet stiger fram til 2020

Det spanske eiendomsmarkedet er et av de som vokser raskest i euroområdet, drevet av etableringen av sysselsetting.

Blant de mest avgjørende faktorene for denne prognosen er opprettelsen av 300.000 nye arbeidsplasser i Madrid og 200.000 i Barcelona de neste fem årene. Dette vil føre til at eiendomsbehovene blir høye og at sektoren forsetter å være en av de mest dynamiske i Europa.

Logistikksektoren er den som har bedret seg mest i de siste seks månedene og i et raskere tempo enn forventet.  Det anbefales også å investere i handelssektoren på grunn av vekst i sysselsetting og tilstedeværelsen av store internasjonale selskaper. Når det gjelder boligvirksomheten, forutsetter forventet befolkningsvekst i Madrid og Barcelona en økning i etterspørselen.

Men ekspertene mener også at man bør være forsiktig. Prisene har økt raskt de siste årene og investorene må nå vedta en mer selektiv tilnærming.

Kontroll av leieprisen mislyktes i Tyskland

Den tyske justisministeren, Heiko Maas, godkjente et tiltak i 2015 for å kontrollere prisøkningen i leiemarkedet.I begynnelsen ble ideen svært godt mottatt av de fleste. Resultatet ble derimot ikke positivt, fordi i motsetning til det som var ment, økte leieprisen. I årene mellom 2015 og 2017 økte rentene i sentrum av Berlin nesten 10%. Før dette tiltaket, gikk leien opp kun 1% – 2% hvert år.

Dette skyldes hovedsakelig ulike feil i tiltaket.

Eierne har relativt enkelt klart å unngå priskontroll grunnet flere hull i loven. Det er ikke obligatorisk å informere om tidligere leiepris. Det er leietakere som må innhente denne informasjonen. Dette blir sjelden gjort, av frykt for ikke å oppnå en avtale.

Likeså, er det ingen sanksjon for eiere som ignorerer tiltaket. Derfor øker eierne leieprisen utover den etablerte grensen, uten noen konsekvenser.

Av den grunn, har den nye tyske regjeringen, dannet av CDU og SPD, foreslått en strengere lov som inkluderer sanksjoner mot eierne, mer åpenhet og en enklere måte for leietakerne å kontakte de av eierne som ikke følger reglene.

 Land som England og Spania vurderer også muligheten for å innføre tiltak  som kan kontrollere prisene på husleie.

I Frankrike har denne kontrollen allerede blitt iverksatt og resultatet kan bli en advarsel til Tyskland. Økningen av husleien i sentrum av Paris ble begrenset, hvilket førte til en prisøkning i de nærliggende områdene der det ikke var innført noen grenser.

Dersom det ikke finnes en gjennomførbar metode som kontrollerer prisene, kan konsekvensen på dette bli at Tyskland avstår fra en prisbegrensing på husleie.

UTLEIE SPANIA

Av alle leiligheter ble15% leid ut på korttid, dvs mindre enn 48 timer
Disse utgjorde i april 2018 15% av all utleie i hele Spania. Likevel er forskjellene geografisk merkbare, siden i noen byer er disse kortvarige leieforholdene ikke eksisterende, mens de i andre representerer en tredjedel av all utleie av boliger.
Leiemarkedet øker i de fleste spanske byer og de fleste boliger som tilbys går raskt unna.. Selv om det for øyeblikket legges ut mange boliger i markedet fører den enorme rotasjonen til at leietakere oppfatter det som en nedgang i tilbudet og følgelig prisstigning. På grunn av den sterke etterspørsel er boligbeholdningen for utleie fortsatt utilstrekkelig, slik at mange mener lovendringer er nødvendige for å gjennomføre tiltak som reduserer spenningen i markedet og derved stressituasjoner for de som trenger å leie bolig.

Varme soner:
I provins-hovedsteder er etterspørselen ofte høy, slik at leieprisene er høyere. Pamplona er byen med den høyeste prosentandel av kortvarige leieforhold, totalt 36%, etterfulgt av Santa Cruz de Tenerife (28%), San Sebastián (27%), Burgos (23%) og Girona (22%). I Barcelona var andelen 20%, samme rate som Malaga, Palma, Sevilla og Valencia. I Madrid ligger prosentandelen på 18%. Byer med lavere andel enn 10% er Santander, Ourense og Pontevedra

.
Priser:
Prisene på boliger for korttidsutleie i Spania varierer, (36%) er lavere enn € 500, mens 41% er opp til € 750 per måned. De resterende 26% er fordelt på 17%, mellom 751 og 1000 euro, 5% mellom 1.001 og 1.500 euro og 1% over 1.500 euro.

Størrelser:
De fleste boliger som leies på korttid har en størrelse på under 80 m2: 10% har mindre enn 40 m2, 28% mellom 41 m2 og 60 m2; og 28% mellom 61 m2 og 80 m2. 18% av boligene hadde mellom 81 m2 og 100 m2; og bare 10% hadde en overflate større enn 100 m2.

ØKNING I BOLIGPRISER I SPANIA

Prisen på boliger i Spania vil fortsette å øke i 2018

En nylig studie rapporterer følgende:

• I 2018 vil gjennomsnittsprisen på boliger i Spania øke med 6,1%

–  Kanariøyene: + 8,9%
–  Andalucia:       + 5,3%
–  Valencia:         + 5,4%
–  Madrid:            + 7,1%
–  Catalonia:      + 10,5%

 Luksusboliger:
–  Gjennomsnittlig pris mellom januar og juni 2018: € 6.700 / m2
–  Økning fra  2017: 3%
–  Store luksus sentre (Costa del Sol, Costa Brava, etc.): nesten € 10.000 / m2

 

  • Omsetningen vil øke med 7,2%, til over 570 000 enheter
  • Eiendomsverdien vil være 16,6% høyere enn i 2013
  • Transaksjoner mellom enkeltpersoner utenom megler utgjør 74% av totalen

Slik unngår du juridisk trøbbel i Spania

Skal du kjøpe eller selge bolig i Spania? Eller er du bosatt i Spania og vil sikre et
problemfritt, fremtidig arveoppgjør? Juridisk administrator for Lex Spain Advokater, Jørn Kristensen,
forteller hvorfor du bør velge et advokatfirma med spansk juskompetanse.

 

Intervju

GODE NYHETER: Utlendinger gjør sine beste boligkjøp siden 2008.

I 2017 ble det registrert totalt  513 814 omsetninger i Spania, ifølge General Council of Notaries, 16,8% mer enn i 2016 og det høyeste antall det siste tiåret. Dette bekrefter at den økonomiske krisen er over.

Gjennomsnittlig pris for utlendinger som kjøpte boliger var ca 2.050 euro / m2.

Mer enn 100 000 utlendinger kjøpte bolig i 2017.

Utlendinger foretrekker fortsatt kysten, og ser etter sol og strandboliger:
– Valencia            27.500
– Andalucía         17.000
– Catalonia          15.000
– Kanariøyene     10.000
– Balearene           7.000

Flest engelskmenn kjøper bolig i Spania, til tross for det økonomiske tilbakeslag som de har opplevd i hjemlandet, for andre året på rad. Samtidig er det stor interesse fra andre land, franske (mer enn 8.500 kjøp), tyskere (over 8.200), italienere (over 6 800) og belgiere (mer enn 6000). Alle er hovedsakelig fokusert på sol og strand.

Det er også oppgang av utlendinger som kjøper for arbeidsmessige formål:  rumenere (med mer enn 6.800 kjøp), marokkanere (med over  5.500) og kinesere (med nesten 5.000). De fleste er arbeidsinnvandrere som jobber i Spania.

Photo address in Spain

BOLIGTILBUD FRA BANKENE