Aktuelle juridiske nyheter

Juridisk rådgivning, nyttig informasjon, spanske regler, kjøp og salg eiendom i Spania.

PRISER PÅ BOLIGER I SPANIA

Ut fra de ferskeste tall er den dyreste/mest eksklusive kommunen i Spania en øy. På øya Formentera (liten øy 30 min med bår fra Ibiza) ber selgerne om den den høyeste m2 prisen med et gjennomsnitt på 7.401 euro / m2, ifølge en studie av Spanias eiendomsmarked.

Deretter følger de fem neste kommunene med fire andre byer i samme øygruppe i Middelhavet, Balearene: Deya (5 342 euro / m2), Eivissa (5 318 euro / m2), Sant Joan de Labritja (5,267 euro / m2) og Sant Josep de Sa Talaia (5106) euro / m2). Sjetteplassen er for Cadaqués, i Costa Brava, med 5.098 euro / m2.

Den billigste kommunen i Spania er Extremadura (innlandet vest i Spania) , der kommunen (byen Badajoz) har en gjennomsnittspris på 1 171 euro / m2, etterfulgt av Guadalajara i Castilla-La Mancha (1 409 euro / m2) og La Manga del Mar Menor i Murcia (1482 euro / m2).

Kommunen Mogan på Gran Canaria, som er særlig populær for skandinaver, ligger midt på treet med et gjennomsnittlig prisforlangende pr juni 2019 på 3115 euro / m2. Det må understrekes at dette er et gjennomsnitt, i det beliggenhet er avgjørende, prisen på strandlinje er høyere og prisen blir ofte lavere lenger fra kysten.

ULOVLIGE BESTEMMELSER I LEIEKONTRAKTEN

For å unngå problemer med leiekontrakten, anbefales det å gå igjennom den med en advokat. På denne måten kan man være trygg på at kontrakten ikke inneholder ulovlige bestemmelser.

Noen eksempler:

-Kontraktens varighet kan aldri være under 5 år hvis leietaker er en fysisk person, eller 7 år hvis det er en juridisk person.

-Selv om kontrakten sier at utleier har adgang til boligen (f.eks. for å sjekke at alt er i bra stand) er dette ikke lov å avtale. Det er kun lovlig dersom leietaker samtykker i det enkelte tilfelle.

-Eiendomsmeglers kostnader kan bare belastes leietaker dersom han/hun er en fysisk person, ikke hvis det er en juridisk person.

NY BOLIGLÅNSLOV GJØR DET VANSKELIGERE Å FÅ LÅN FOR UTLENDINGER

Mandag 17. juni  trådte den nye panteloven i kraft, med mange endringer og med en bestemmelse som skaper usikkerhet i eiendomsbransjen.
Dette er artikkel 20, som tillater utlendinger å søke om et boliglån til å kjøpe et hus i Spania hvor de kan  skifte fra euro til lokal valuta når som helst.
I utgangspunktet virker denne muligheten positivt, men Notarer og eksperter advarer om at det kan redusere antall boliglån og dermed omsetningen til utlendinger utenfor euroområdet.
Lovendringen oppfattes som et stort hinder for tildeling av boliglån til utlendinger som ikke er en del av eurosonen. Med den nye loven har låntaker rett til å be om at boliglånet konverteres til lokal valuta.  Dette innebærer en risiko for endring av valutakursen som ikke inngår i prisingen av produktene til banker som opererer i Spania og vil innebære en høy teknisk kompleksitet.

FÅ SELSKAPER KJØPER LEILIGHETER FOR UTLEIE

Av de 516.000 boligene som ble solgt i Spania i 2018, ble bare 12,2% av dem kjøpt av boligelskaper.

Cirka 453.700 boliger ble kjøpt av personer, mens bare 62.900 ble kjøpt av selskaper.

Det er betydelig lønnsomhet knyttet til utleie av boliger. Problemet er bare at det er uklare regler for utleie og mange begrensninger.  Derfor er det foreløpig relativt få spanske selskaper i markedet, i motsetning til andre land. Markedet er der og man kan forvente en betydelig økning i spanske boligselskaper i tiden framover.

Kansellering av straff når du melder utenlandske eiendeler etter tidsfristen

Fast eiendom, bankkontoer eller andre investeringsprodukter i utlandet verdsatt
til mer enn 50 000 euro, må meldes av eier som er bosatt i Spania ved bruk av
«Modelo 720´´dokumentet.

Innlevering av meldingen om eiendeler i utlandet etter fristen kan føre til
straffer/bøter. Men nylig har en del straffer begynt å bli kansellerte av
domstolene.

Når skatteetaten bestemmer seg for å pålegge en sanksjon, må den bevise
skattebetalers skyld. Det er ikke nok med bare å dokumentere at dokumentet er
levert etter fristen. Det må bevises at skattebetalers handling har vært uaktsom
og inntil det er bevist, er han å anse som uskyldig.

På samme måte har spansk Høyesterett bekreftet at statskassen er forpliktet til
å anta skattebetalers uskyld, og ikke vedkommendes skyld.

Hvordan avslutte leieavtalen

Ved ikke tidsbegrensede leieforhold er det viktig at leietaker sier opp skriftlig og at begge parter signerer. I oppsigelsen må det nevnes flere punkter, som dato for overlevering av nøklene, navnet på leietaker og signaturen til utleier påføres. I tilfelle det foreligger skyldig husleie må angis når den betales.

Hvorfor er det så viktig å signere en kontrakt for å avslutte leieforholdet? Fordi utleier kan nekte å godta oppsigelsen og begge parter kan ende opp i domstolene. Det er mulig at leietaker avslutter leieavtalen ved overlevering av nøkler eller bare forlater huset, men utleier kan nekte å godta dette og leietakeren risikerer å måtte betale leien til den dagen dommeren erklærer kontrakten avsluttet.

Det spanske eiendomsmarkedet stiger fram til 2020

Det spanske eiendomsmarkedet er et av de som vokser raskest i euroområdet, drevet av etableringen av sysselsetting.

Blant de mest avgjørende faktorene for denne prognosen er opprettelsen av 300.000 nye arbeidsplasser i Madrid og 200.000 i Barcelona de neste fem årene. Dette vil føre til at eiendomsbehovene blir høye og at sektoren forsetter å være en av de mest dynamiske i Europa.

Logistikksektoren er den som har bedret seg mest i de siste seks månedene og i et raskere tempo enn forventet.  Det anbefales også å investere i handelssektoren på grunn av vekst i sysselsetting og tilstedeværelsen av store internasjonale selskaper. Når det gjelder boligvirksomheten, forutsetter forventet befolkningsvekst i Madrid og Barcelona en økning i etterspørselen.

Men ekspertene mener også at man bør være forsiktig. Prisene har økt raskt de siste årene og investorene må nå vedta en mer selektiv tilnærming.

Kontroll av leieprisen mislyktes i Tyskland

Den tyske justisministeren, Heiko Maas, godkjente et tiltak i 2015 for å kontrollere prisøkningen i leiemarkedet.I begynnelsen ble ideen svært godt mottatt av de fleste. Resultatet ble derimot ikke positivt, fordi i motsetning til det som var ment, økte leieprisen. I årene mellom 2015 og 2017 økte rentene i sentrum av Berlin nesten 10%. Før dette tiltaket, gikk leien opp kun 1% – 2% hvert år.

Dette skyldes hovedsakelig ulike feil i tiltaket.

Eierne har relativt enkelt klart å unngå priskontroll grunnet flere hull i loven. Det er ikke obligatorisk å informere om tidligere leiepris. Det er leietakere som må innhente denne informasjonen. Dette blir sjelden gjort, av frykt for ikke å oppnå en avtale.

Likeså, er det ingen sanksjon for eiere som ignorerer tiltaket. Derfor øker eierne leieprisen utover den etablerte grensen, uten noen konsekvenser.

Av den grunn, har den nye tyske regjeringen, dannet av CDU og SPD, foreslått en strengere lov som inkluderer sanksjoner mot eierne, mer åpenhet og en enklere måte for leietakerne å kontakte de av eierne som ikke følger reglene.

 Land som England og Spania vurderer også muligheten for å innføre tiltak  som kan kontrollere prisene på husleie.

I Frankrike har denne kontrollen allerede blitt iverksatt og resultatet kan bli en advarsel til Tyskland. Økningen av husleien i sentrum av Paris ble begrenset, hvilket førte til en prisøkning i de nærliggende områdene der det ikke var innført noen grenser.

Dersom det ikke finnes en gjennomførbar metode som kontrollerer prisene, kan konsekvensen på dette bli at Tyskland avstår fra en prisbegrensing på husleie.

UTLEIE SPANIA

Av alle leiligheter ble15% leid ut på korttid, dvs mindre enn 48 timer
Disse utgjorde i april 2018 15% av all utleie i hele Spania. Likevel er forskjellene geografisk merkbare, siden i noen byer er disse kortvarige leieforholdene ikke eksisterende, mens de i andre representerer en tredjedel av all utleie av boliger.
Leiemarkedet øker i de fleste spanske byer og de fleste boliger som tilbys går raskt unna.. Selv om det for øyeblikket legges ut mange boliger i markedet fører den enorme rotasjonen til at leietakere oppfatter det som en nedgang i tilbudet og følgelig prisstigning. På grunn av den sterke etterspørsel er boligbeholdningen for utleie fortsatt utilstrekkelig, slik at mange mener lovendringer er nødvendige for å gjennomføre tiltak som reduserer spenningen i markedet og derved stressituasjoner for de som trenger å leie bolig.

Varme soner:
I provins-hovedsteder er etterspørselen ofte høy, slik at leieprisene er høyere. Pamplona er byen med den høyeste prosentandel av kortvarige leieforhold, totalt 36%, etterfulgt av Santa Cruz de Tenerife (28%), San Sebastián (27%), Burgos (23%) og Girona (22%). I Barcelona var andelen 20%, samme rate som Malaga, Palma, Sevilla og Valencia. I Madrid ligger prosentandelen på 18%. Byer med lavere andel enn 10% er Santander, Ourense og Pontevedra

.
Priser:
Prisene på boliger for korttidsutleie i Spania varierer, (36%) er lavere enn € 500, mens 41% er opp til € 750 per måned. De resterende 26% er fordelt på 17%, mellom 751 og 1000 euro, 5% mellom 1.001 og 1.500 euro og 1% over 1.500 euro.

Størrelser:
De fleste boliger som leies på korttid har en størrelse på under 80 m2: 10% har mindre enn 40 m2, 28% mellom 41 m2 og 60 m2; og 28% mellom 61 m2 og 80 m2. 18% av boligene hadde mellom 81 m2 og 100 m2; og bare 10% hadde en overflate større enn 100 m2.

ØKNING I BOLIGPRISER I SPANIA

Prisen på boliger i Spania vil fortsette å øke i 2018

En nylig studie rapporterer følgende:

• I 2018 vil gjennomsnittsprisen på boliger i Spania øke med 6,1%

–  Kanariøyene: + 8,9%
–  Andalucia:       + 5,3%
–  Valencia:         + 5,4%
–  Madrid:            + 7,1%
–  Catalonia:      + 10,5%

 Luksusboliger:
–  Gjennomsnittlig pris mellom januar og juni 2018: € 6.700 / m2
–  Økning fra  2017: 3%
–  Store luksus sentre (Costa del Sol, Costa Brava, etc.): nesten € 10.000 / m2

 

  • Omsetningen vil øke med 7,2%, til over 570 000 enheter
  • Eiendomsverdien vil være 16,6% høyere enn i 2013
  • Transaksjoner mellom enkeltpersoner utenom megler utgjør 74% av totalen