NY BOLIGLÅNSLOV GJØR DET VANSKELIGERE Å FÅ LÅN FOR UTLENDINGER

Mandag 17. juni  trådte den nye panteloven i kraft, med mange endringer og med en bestemmelse som skaper usikkerhet i eiendomsbransjen.
Dette er artikkel 20, som tillater utlendinger å søke om et boliglån til å kjøpe et hus i Spania hvor de kan  skifte fra euro til lokal valuta når som helst.
I utgangspunktet virker denne muligheten positivt, men Notarer og eksperter advarer om at det kan redusere antall boliglån og dermed omsetningen til utlendinger utenfor euroområdet.
Lovendringen oppfattes som et stort hinder for tildeling av boliglån til utlendinger som ikke er en del av eurosonen. Med den nye loven har låntaker rett til å be om at boliglånet konverteres til lokal valuta.  Dette innebærer en risiko for endring av valutakursen som ikke inngår i prisingen av produktene til banker som opererer i Spania og vil innebære en høy teknisk kompleksitet.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *